Đồng hồ fake các hãng rolex, chanel, longines, omega, carties, royalcrow từ ngày 6/9 đến 16/10 giảm 50k cho mỗi chiếc

Đã xem: 12 - Mã tin: 210842
Đăng lúc: 14:17, ngày 31/10/2013 - Hà Nội

Số1 Quán Thánh trước khi qua call mình

DT 0975052462

Tất cả đồng hồ đều có sẵn và đc bảo hành 6 tháng nhé

Đối vs các bạn muốn lấy buôn thì phải lấy 5 chiếc đổ lên nhé , (lấy 2;3;4 cái Vẫn là mua lẻ nhé)

Mua buôn thì k đc tặng kèm hộp , hộp phaỉ mua ngoài 50k/c nhé

Mình chỉ ship khi các bạn chắc chắn lấy , kiểm tra trước khi lấy hàng nhé

Đồng hồ ROLEX Nam 1tr2 Nữ 1tr1 (cả đôi 2tr250k)

Ảnh số 1: Đồng hồ - Giá: 1.100.000Ảnh số 1: Đồng hồ - Giá: 1.100.000Ảnh số 1: Đồng hồ - Giá: 1.100.000

Ảnh số 2: Đồng hồ - Giá: 1.100.000Ảnh số 2: Đồng hồ - Giá: 1.100.000Ảnh số 2: Đồng hồ - Giá: 1.100.000

Ảnh số 4: ĐỒng hồ - Giá: 1.100.000Ảnh số 4: ĐỒng hồ - Giá: 1.100.000Ảnh số 4: ĐỒng hồ - Giá: 1.100.000

Đồng hồ ROLEX đính đá Nam 700k NỮ 650k (cả đôi 1tr300k)

Ảnh số 5: ĐỒng hồ - Giá: 700.000Ảnh số 5: ĐỒng hồ - Giá: 700.000Ảnh số 5: ĐỒng hồ - Giá: 700.000

Ảnh số 6: ĐỒng hồ - Giá: 700.000Ảnh số 6: ĐỒng hồ - Giá: 700.000Ảnh số 6: ĐỒng hồ - Giá: 700.000

Đồng hồ ROLEX đính đá hàng saphia cao cấp Nam 1tr6, Nữ 1tr5

Ảnh số 7: ĐỒng hồ - Giá: 1.500.000Ảnh số 7: ĐỒng hồ - Giá: 1.500.000Ảnh số 7: ĐỒng hồ - Giá: 1.500.000

Ảnh số 8: Đồng hồ - Giá: 1.600.000Ảnh số 8: Đồng hồ - Giá: 1.600.000Ảnh số 8: Đồng hồ - Giá: 1.600.000

Ảnh số 9: Đồng hồ - Giá: 1.600.000Ảnh số 9: Đồng hồ - Giá: 1.600.000Ảnh số 9: Đồng hồ - Giá: 1.600.000

Đồng hồ CARTIES Viền đá Nam 900k Nữ 850k

Ảnh số 11: Đồng hồ - Giá: 850.000Ảnh số 11: Đồng hồ - Giá: 850.000Ảnh số 11: Đồng hồ - Giá: 850.000

Đồng hồ Carties ko viền đá Nam 800k Nữ 750k

Ảnh số 12: Đồng hồ - Giá: 800.000Ảnh số 12: Đồng hồ - Giá: 800.000Ảnh số 12: Đồng hồ - Giá: 800.000

Đồng hồ Piaget Đính đá kín mặt 12 viên đá đỏ hàng cao cấp giá 2tr4

Ảnh số 13: Đồng hồ - Giá: 2.400.000Ảnh số 13: Đồng hồ - Giá: 2.400.000Ảnh số 13: Đồng hồ - Giá: 2.400.000

Ảnh số 13: Đồng hồ - Giá: 2.400.000Ảnh số 13: Đồng hồ - Giá: 2.400.000Ảnh số 13: Đồng hồ - Giá: 2.400.000

Đồng hồ ROYAL CROW hàng cao cấp đầy đủ hộp, car giá 1tr2

Ảnh số 15: ĐỒng hồ - Giá: 1.200.000Ảnh số 15: ĐỒng hồ - Giá: 1.200.000Ảnh số 15: ĐỒng hồ - Giá: 1.200.000

Ảnh số 16: Đồng hồ - Giá: 1.200.000Ảnh số 16: Đồng hồ - Giá: 1.200.000Ảnh số 16: Đồng hồ - Giá: 1.200.000

Ảnh số 17: Đồng hồ - Giá: 1.200.000Ảnh số 17: Đồng hồ - Giá: 1.200.000Ảnh số 17: Đồng hồ - Giá: 1.200.000

Ảnh số 18: Đồng hồ - Giá: 1.200.000Ảnh số 18: Đồng hồ - Giá: 1.200.000Ảnh số 18: Đồng hồ - Giá: 1.200.000

Ảnh số 19: Đồng hồ - Giá: 1.200.000Ảnh số 19: Đồng hồ - Giá: 1.200.000Ảnh số 19: Đồng hồ - Giá: 1.200.000

Ảnh số 20: Đồng hồ - Giá: 1.200.000Ảnh số 20: Đồng hồ - Giá: 1.200.000Ảnh số 20: Đồng hồ - Giá: 1.200.000

Ảnh số 21: Đồng hồ - Giá: 1.200.000Ảnh số 21: Đồng hồ - Giá: 1.200.000Ảnh số 21: Đồng hồ - Giá: 1.200.000

Ảnh số 22: Đồng hồ - Giá: 1.200.000Ảnh số 22: Đồng hồ - Giá: 1.200.000Ảnh số 22: Đồng hồ - Giá: 1.200.000

Ảnh số 23: Đồng hồ - Giá: 1.200.000Ảnh số 23: Đồng hồ - Giá: 1.200.000Ảnh số 23: Đồng hồ - Giá: 1.200.000

Ảnh số 24: Đồng hồ - Giá: 1.200.000Ảnh số 24: Đồng hồ - Giá: 1.200.000Ảnh số 24: Đồng hồ - Giá: 1.200.000

Ảnh số 25: Đồng hồ - Giá: 1.200.000Ảnh số 25: Đồng hồ - Giá: 1.200.000Ảnh số 25: Đồng hồ - Giá: 1.200.000

Ảnh số 26: Đồng hồ - Giá: 1.200.000Ảnh số 26: Đồng hồ - Giá: 1.200.000Ảnh số 26: Đồng hồ - Giá: 1.200.000

Đồng hồ Chanel viền đá hàng loại 1 dây sứ cao cấp giá 1tr150k

Ảnh số 27: Đồng hồ - Giá: 1.150.000Ảnh số 27: Đồng hồ - Giá: 1.150.000Ảnh số 27: Đồng hồ - Giá: 1.150.000

Ảnh số 28: Đồng hồ - Giá: 1.150.000Ảnh số 28: Đồng hồ - Giá: 1.150.000Ảnh số 28: Đồng hồ - Giá: 1.150.000

Ảnh số 29: Đồng hồ - Giá: 1.150.000Ảnh số 29: Đồng hồ - Giá: 1.150.000Ảnh số 29: Đồng hồ - Giá: 1.150.000

Ảnh số 30: Đồng hồ - Giá: 1.150.000Ảnh số 30: Đồng hồ - Giá: 1.150.000Ảnh số 30: Đồng hồ - Giá: 1.150.000

Đồng hồ Chanel trơn giá 1tr050k

Ảnh số 31: Đồng hồ - Giá: 1.050.000Ảnh số 31: Đồng hồ - Giá: 1.050.000Ảnh số 31: Đồng hồ - Giá: 1.050.000

Ảnh số 32: Đồng hồ - Giá: 1.050.000Ảnh số 32: Đồng hồ - Giá: 1.050.000Ảnh số 32: Đồng hồ - Giá: 1.050.000

Đồng hồ OMEGA viền đá số la mã Nam 750k Nữ 700k

Ảnh số 33: Đồng hồ - Giá: 750.000Ảnh số 33: Đồng hồ - Giá: 750.000Ảnh số 33: Đồng hồ - Giá: 750.000

Ảnh số 34: Đồng hồ - Giá: 750.000Ảnh số 34: Đồng hồ - Giá: 750.000Ảnh số 34: Đồng hồ - Giá: 750.000

Ảnh số 35: Đồng hồ - Giá: 700.000Ảnh số 35: Đồng hồ - Giá: 700.000Ảnh số 35: Đồng hồ - Giá: 700.000

Ảnh số 36: Đồng hồ - Giá: 700.000Ảnh số 36: Đồng hồ - Giá: 700.000Ảnh số 36: Đồng hồ - Giá: 700.000

Đồng hồ Piaget hàng siêu cao cấp dinhd đá toàn bộ giá 5tr5/c

Ảnh số 37: Đồng hồ - Giá: 5.500.000Ảnh số 37: Đồng hồ - Giá: 5.500.000Ảnh số 37: Đồng hồ - Giá: 5.500.000Ảnh số 37: Đồng hồ - Giá: 5.500.000

Ảnh số 38: Đồng hồ - Giá: 5.500.000Ảnh số 38: Đồng hồ - Giá: 5.500.000Ảnh số 38: Đồng hồ - Giá: 5.500.000Ảnh số 38: Đồng hồ - Giá: 5.500.000

Đồng hồ vacheron costantin Nam 750k Nữ 700k

Ảnh số 39: Đồng hồ - Giá: 750.000Ảnh số 39: Đồng hồ - Giá: 750.000Ảnh số 39: Đồng hồ - Giá: 750.000

Ảnh số 40: Đồng hồ - Giá: 750.000Ảnh số 40: Đồng hồ - Giá: 750.000Ảnh số 40: Đồng hồ - Giá: 750.000

Ảnh số 41: Đồng hồ - Giá: 750.000Ảnh số 41: Đồng hồ - Giá: 750.000Ảnh số 41: Đồng hồ - Giá: 750.000

Đồng hồ rắn BVL hàng cao cấp giá 2tr1

Ảnh số 43: Đồng hồ - Giá: 2.100.000Ảnh số 43: Đồng hồ - Giá: 2.100.000Ảnh số 43: Đồng hồ - Giá: 2.100.000

Ảnh số 42: Đồng hồ - Giá: 2.100.000Ảnh số 42: Đồng hồ - Giá: 2.100.000Ảnh số 42: Đồng hồ - Giá: 2.100.000

Đồng hồ Piaget mặt đính đá giá 2tr4/c

Ảnh số 44: Đồng hồ - Giá: 2.400.000Ảnh số 44: Đồng hồ - Giá: 2.400.000Ảnh số 44: Đồng hồ - Giá: 2.400.000Ảnh số 44: Đồng hồ - Giá: 2.400.000

Ảnh số 45: Đồng hồ - Giá: 2.400.000Ảnh số 45: Đồng hồ - Giá: 2.400.000Ảnh số 45: Đồng hồ - Giá: 2.400.000Ảnh số 45: Đồng hồ - Giá: 2.400.000

Đồng hồ Piaget vuông viền đá giá 900k/c

Ảnh số 46: Đồng hồ - Giá: 900.000Ảnh số 46: Đồng hồ - Giá: 900.000Ảnh số 46: Đồng hồ - Giá: 900.000

Đồng hồ dây sứ cáo câp Dior giá 1tr3

Ảnh số 47: Đồng hồ - Giá: 1.300.000Ảnh số 47: Đồng hồ - Giá: 1.300.000Ảnh số 47: Đồng hồ - Giá: 1.300.000

Ảnh số 48: Đồng hồ - Giá: 1.300.000Ảnh số 48: Đồng hồ - Giá: 1.300.000Ảnh số 48: Đồng hồ - Giá: 1.300.000

Đồng hồ dây sứ cao cấp LV giá 1tr3

Ảnh số 49: Đồng hồ - Giá: 1.300.000Ảnh số 49: Đồng hồ - Giá: 1.300.000Ảnh số 49: Đồng hồ - Giá: 1.300.000

Ảnh số 50: Đồng hồ - Giá: 1.300.000Ảnh số 50: Đồng hồ - Giá: 1.300.000Ảnh số 50: Đồng hồ - Giá: 1.300.000

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ

Xin vui lòng nói rõ bạn tìm thấy tin rao vặt trên hangtot.com khi liên hệ.
Mời bạn bình luận hoặc đặt câu hỏi về tin rao vặt này
Rao vặt cùng danh mục
Xem thêm

Chuyên mục rao vặt